Marcel är vår ekonomiassistent och arbetar främst med vår ekonomi. Han har en kandidatexamen i företagsekonomi och studerar för närvarande sitt sista år på sin magisterutbildning i International Management, som han läser vid universitetet i Bologna. Marcel är en mycket analytisk person som har många bra idéer när det gäller att analysera saker i rekryteringsbranschen.

Favoritplats: Europa överlag