Jätä meille CV:si
Image 2021 05 31 T10 58 32

Henkilöstöhallinto

Takaisin toimialoihin

​Henkilöstöhallinto tai HR on yrityksen tai organisaation osasto, joka käsittelee henkilöstön asioita, palkkoja ja osaamisen päivittämistä. Siihen kuuluvat ne yrityksen työntekijät tai osastot, joka vastaavat kaikista yrityksen työntekijöistä ja työntekijöihin liittyvistä toiminnoista.

HR:n vastuualueita ovat muun muassa uusien työntekijöiden rekrytointi ja palkkaaminen, työntekijöiden perehdyttäminen ja koulutus sekä työntekijöiden etuusohjelmien hallinnointi. Lisävastuisiin voivat kuulua palkitseminen ja palkanlaskenta, organisaation kehittäminen ja kulttuuri, työturvallisuuteen, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät kysymykset sekä käytäntöjen päivittäminen ja yritystä ja työntekijöitä koskevien lakien noudattamisen valvominen.

Kaikki nämä osa-alueet edistävät henkilöstön tyytyväisyyttä, motivaatiota ja kehitystä sekä suorituskykyä. Henkilöstöhallinnon tavoitteena on pohjimmiltaan johtaa ja käyttää yrityksen henkilöstöä mahdollisimman tehokkaasti ja HR-osasto sekä sen työntekijät auttavatkin yritystä saavuttamaan tavoitteensa.

Monet yritykset ovat siirtyneet pois perinteisistä sisäisistä henkilöstötehtävistä ja alkaneet ulkoistaa hallinnollisia HR-toimintoja, kuten palkanlaskentaa, työsuhde-etuja ja rekrytointia ulkopuolisille toimittajille.

Henkilöstöhallinto

Danish Speaking Payroll Administrator to beautiful Riga

  • Rīga
Katso yksityiskohdat