Inka är en svensktalande finländare som kommer från Esbo i Finland. Det innebär att hon pratar både finska och svenska flytande, och kommer att arbeta med båda språken på vårt kontor i Tallinn. Hon arbetar för närvarande med sin kandidatexamen i marknadsföring och kommunikation vid den Estniska handelshögskolan. Inka har en bakgrund inom kundservice och rekrytering. På fritiden utövar Inka crossfit och tillbringar tid med sina vänner.

Favoritplats: Moskvaoch St. Petersburg, Ryssland