Erfaren Logistikksjef til ledende distributør av helhetlige infrastruktur-løsninger med ekspansjon i Norden!

Posted 17 June 2024
LocationOslo
Reference36590
Contact NameCharlotte Kamlin

Job description

Ny spennende mulighet som Logistikksjef til ledende distributøren av helhetlige infrastruktur - og AV-løsninger i Norden! 

Stillingens formål/ansvarsområde:

Logistikksjef for Norden vil samarbeide tett med lagersjef, lagerpersonale, men også flere andre avdelinger. Stillingen vil rapportere til CFO i selskapet.

Kandidaten vil være ansvarlig for å planlegge, organisere og kontrollere alle logistikkaktiviteter;

Forsyningskjedestyring, lagerstyring, transport og frakt, logistikksystemer, kvalitetskontroll og kostnadsstyring.

 

Stillingens hovedoppgaver/ virksomhetsområde;

følgende oppgaver er underlagt stillingen;

• Planlegge, koordinere og håndtere logistikkaktiviteter og forsyningskjeder for å sikre effektiv flyt av varer og tjenester.

• Utvikle og implementere strategier for optimalisering av logistikkprosesser, inkludert transport, lagerstyring og distribusjon.

• Overvåke og analysere logistikkytelse, identifisere områder for forbedring og implementere tiltak for kostnadsreduksjon og effektivitetsøkning.

• Administrere lagerbeholdning og sikre riktig balanse mellom tilgjengelighet og kostnader.

• Samarbeide med leverandører, transportører og andre interessenter for å opprettholde gode forretningsforbindelser og sikre pålitelig levering av varer og tjenester.

• Sikre overholdelse av forskrifter og standarder innen logistikk og transport.

• Ledelse og opplæring av lagerpersonale for å oppnå målene og sikre høy ytelse.

 

Kvalifikasjoner:

• Bachelorgrad innen logistikk, forsyningskjedeledelse eller relatert felt (relevant erfaring kan kompensere for utdanning).

• Solid kunnskap om logistikkprinsipper, lagerstyring, transportmoduser og distribusjonsmetoder.

• Erfaring med bruk av logistikksystemer og programvare for lagerstyring og sporbarhet.

• Sterke analytiske ferdigheter og evne til å tolke logistikkdata for å drive kontinuerlig forbedring.

• God problemløsnings- og beslutningsevne, med evnen til å håndtere komplekse logistikkscenarier.

• Utmerket kommunikasjonsevne og evne til å samarbeide på tvers av ulike interessenter.

• Evne til å håndtere flere oppgaver samtidig og jobbe under press for å møte stramme tidsfrister.

Hva kan vi tilby?

• Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et selskap i vekst

• 100% fast stilling

• Konkurransedyktige betingelser

• Kontorer med meget gode fasiliteter

• Gode forsikrings- og pensjonsavtaler (topp helseforsikring)